Toni Mira Esteve será el encarregat de representar el tradicional carreg del Angel de la Rodella.
De pares maseros,  Toni i Dori, a ben segur que el xiquet Toni será un Angel de la Rodella ejemplar per als Capitans 2.014, la escuadra El Cavalló.
Ja sabeu que será presentat de forma oficial en el sopar del próxim Mig Any del que pronte informarem.

0 Responses so far.

Publicar un comentario

VISITES