El proper dijous 13 de desembre a les 21 hores tendrá lloc en les oficines de la comparsa una reunió delegats per acabar de aclarir la lotería de Nadal y arreplegar la lotería del sagal (El niño).

Preguem puntualitat!!!


VISITES