Toni Mira Esteve será el encarregat de representar el tradicional carreg del Angel de la Rodella.
De pares maseros,  Toni i Dori, a ben segur que el xiquet Toni será un Angel de la Rodella ejemplar per als Capitans 2.014, la escuadra El Cavalló.
Ja sabeu que será presentat de forma oficial en el sopar del próxim Mig Any del que pronte informarem.

Estimats, vos feem arribar que la dama d'aquest any 2014 de la Comparsa Maseros serà:

MARIA PILAR RICO GINER

ENHORABONA A Mª PILAR I A TOTA LA FAMILIAVISITES