Estimats Maser@s:

En aquestos temps tan difícils que corren volem donar a conèixer que la comparsa està oberta a noves fórmules que puguen facilitar el que un maser@ puga gaudir del nostre ambient fester tan peculiar.

Estos dies propers a festes hem notat un sentiment general i hem rebut propostes d’esquadres, junta de delegats i molts comparsistes fins i tot pel carrer, què veuen injust què el soci protector forme part de la comparsa però, no tinga dret a acompanyar-nos en ningún moment (normativa establida desde l’any 2009).

Donat que és un sentir general dels maser@s del que tots estem completament d’acord, creiem convenient anunciar-vos que els socis protectors tenen dret a poder gaudir dels esmorzar què celebrem els dies de festes.

Esta notificació anem a fer-la arribar a tots els socis protectors actuals i als que s’han donat de baixa definitivament per donar-los la oportunitat de que tornen a disfrutar de la seua comparsa i dels seus companys, en definitiva de la seua familia masera.

Esta directiva treballa día a día per trobar noves fórmules convenients per el bé de la comparsa i dels seus socis. Estem completament oberts a escoltar les vostres sugerències i obtindre conclusions i resultats que puguen acoplar-se a la situació econòmica que ni ha en cada moment. 

Sense mes, i esperant a que puges gaudir de bones estones de festa acompanyats dels teus i a la teua comparsa, a ta casa, aprofitem per dessitjar-te un bon día de Sant Jaume.

La directiva. 

Estimat comparsista:
Sant Jaume està més que prop. Les festes no tardaran. A més, enguany la directiva ha decidit mantenir les quotes aprovades en l’Assemblea de Juliol del 2009...

El sopar del dia l’Olleta, com altres anys, no entra en la quota i s’ha de pagar apart. Inclourà 2 tiquets de beguda i el preu serà de 30 euros. També hem de recordar que la participació en qualsevol acte oficial suposa el pagament de la quota sencera.

Forma i terminis de pagament
Les quotes tipus 1 i 2 deuen ser pagades durant juliol, els altres quotes, abans del 25 d’agost. A qui tinga domiciliat el pagament, se li passarà rebut a finals de juliol. La resta amb el tipus de quota indicats (nº 1 i 2), hauran de liquidar amb un ingrés en el BBVA o CAM, fent un únic ingrés per esquadra (indiqueu el nom de l’esquadra en l’ingrés) i
sempre abans del 25 de juliol.

Recordem que els pagaments fora de termini, tindran un
recàrrec del 10% de l’import de cada pagament.


Actes del Dia Sant Jaume
09:00h. Diana des de la plaça Major. Des d’ací farem un passa carrer fins la capitania.
10:00h. Esmorzar a la comparsa.
12:00h. Muntada a l`ermita des de la Plaça Major
12:30h. Missa de comparses
14:00h. Dinar a la comparsa
17:45h. Concentració a la plaça Major i pujada a l`ermita
18:45h. Ofrena de les banderes a la Mare de Déu de la Soledat en l’ermita.
19:00h. Desfilada oficial. Després, Ballada de Banderes a la plaça Major i berenar a la Comparsa.
23:00h. Revetla fins a les 5 de la matinada com en les dies de festes.

Per arreplegar els tiquets del dinar com per els tiquets de cubates anticipats per a la revetla , l’horari d’oficines abans de Sant Jaume serà els dies 23,24,25 de Juliol de 20:30 a 21:30h.

Aquest Sant Jaume tenim la tradicional
paella gegant per al dinar a la comparsa. Aquest dinar queda inclòs en la quota amb tiquet anticipat. Sense tiquet no es podrà entrar a dinar.

 TOTS ELS MASER@S QUE AQUEST ANY ISQUEN, LA CERVESA I DINAR SERÀ DEBADES (0,0 EUROS) PERÒ ELS CONVIDATS NO.

A la junta de delegats el passat 26 d’abril acordàrem per unanimitat que en Sant Jaume els convidats pagen la cervesa i dinar que oferim en la nostra  comparsa.
 
Ho farem de la manera següent:
1.- Per a tots el comparsistes de quota major és a dir de 18 a 64 anys o de qualsevol tipus i que estiguen al dia en els pagaments, s’els donarà gratuïtament (0,0 euros) un tiquet per a la cervesa i dinar.
2.- Per a les quotes de 14 a 17 anys i majors de 65, el tiquet tindrà un preu de 20 euros. Este preu serà un avanç de la quota que ha de pagar aquest any. És a dir, que al comparsista que haja tret l’anomenat tiquet se li descomptarà quan vaja a liquidar la seua quota.
3.- Per a les quotes de 5 a 13 anys, el tiquet tindrà un preu de 10 euros. Este preu serà un avanç de la quota que ha de pagar aquest any. És a dir, que al comparsista que haja tret l’anomenat tiquet se li descontarà quan vaja a pagar la seua quota.
4.- Per al socis protectors, i convidats que no són maser@s, el tiquet tindrà un preu de 20 euros.
5.- Tot els tiquets, tant els que s’abonen com els que no s’han d’arreplegar a les oficines de la comparsa els dies abans de S. Jaume.

Si vos adoneu al maser@ no se li lleva res, tan sols, la qual cosa fem és que els convidats assumisquen els costos del que rebran, (igual passa en el dinar o sopar del mig any, o en el sopar de l’olleta)

Molt important:
Per al bon funcionament d’este canvi, el comparsista que NO porte tiquet i estiga al dia dels pagaments haurà de esperar-se a que estiguen tots assentats, ja que com hem informat abans, les places les demanarem segons tiquets que hàgem arreplegat.

Preguem que arreplegueu els tiquets exactes dels maser@s que vengeu, perquè tinga efecte tal canvi.

El tiquet s’arreplegarà a l’entrada al local.
  
Per últim, entre els recordatoris per a festes està que continuen entrant 1 quilo de pólvora per disparador (sempre major de 18 anys) i que els propietaris d’armes d’avantcàrrega han de tenir al seu abast la guia de procedència de l’arma.

També és important que ens comuniqueu ja mateix si la vostra esquadra no arriba al mínim de 8 components per desfilar als actes oficials. Intentarem buscar una solució alternativa si es dóna el cas.

LA DIRECTIVA


 

VISITES