El pròxim 19 de juliol tindrà lloc la presentació del llibre de festes en l’auditori a càrrec del nostre comparsista i cronista de la comparsa, el senyor César Esteve Martínez.
 

Sant Jaume ja esta ací. La directiva en aquests tres anys que portem i amb l’esforç de tots seguirem mantenint les quotes. Amés, en guany tenim una nova quota per al soci protector per tal que tots pugem gaudir el dia de Sant Jaume.
 

Descripció de Quotes 2.014

1 Majors de 65 anys (nascuts abans del 4/9/1949) 150,00
2 Majors de 18 anys (nascuts del 5/9/1949 al 4/9/1996) 360,00
3 14 a 17 anys fills de comparsista (del 5/9/1996 al 4/9/2000) 175,00
4 14 a 17 anys (del 5/9/1996 al 4/9/2000) 190,00
5 10 a 13 anys fills de comparsista (del 5/9/2000 al 4/9/2004) 95,00
6 10 a 13 anys (del 5/9/2000 al 4/9/2004) 140,00
7 5 a 9 anys fills de comparsista (del 5/9/2004 al 4/9/2009) 35,00
8 5 a 9 anys (del 5/9/2004 al 4/9/2009) 72,00
9 0 a 4 anys fills de comparsista (del 5/9/2009 al 4/9/2014) 0,00
10 0 a 4 anys (del 5/9/2009 al 4/9/2014) 40,00
11 Soci protector 100,00
12 Soci protector+ Sant Jaume  150,00
13 Primera inscripció majors de 18 anys 200,00
14 Primera inscripció de 14 a 17 anys 75,00
15 Socis protectors majors de 65 anys (nascuts abans del 4/9/1949) 30,00

El sopar del dia l’Olleta, com altres anys, no entra en la quota i s’ha de pagar a banda. Inclourà 2 tiquets de beguda i el preu serà de 30 euros.
 

Forma i Terminis de Pagament.
 

Les quotes tipus 1 ,2 i 12 deuen ser pagades abans del 25 juliol. Aquell que tinga domiciliat el pagament, se li passarà el rebut abans del 25 juliol. Per altra banda, aquells que no la tinguen domiciliada hauran de liquidar‐la amb un ingrés en el BBVA o SABADELL, i sempre abans del 25 de juliol.
La resta de quotes,poden ser liquidades abans del 25 de juliol, a les oficines de la comparsa, els dies 23 i 24 de 20:00 a 21:30h., tenint com a data màxima el dia 25 d’agost.
Recordem que els pagaments fora de termini, tindran un recàrrec del 10% de l’import de cada pagament.
 

Sant Jaume als Maseros 

Aquest Sant Jaume tenim paella per al dinar a la comparsa. Aquest dinar, està ja inclòs en la quota. No obstant, cal recollir el tiquet amb antelació els dies 23 i 24 de juliol de 20:30 a 21:30.Sense el tiquet no es podrà entrar a dinar.

Tots aquells comparsistes que vullguen vindre a dinar, ho hauran de fer de la següent forma:
 

1.‐ Comparsistes majors de 18 fins a 64 anys se’ls donarà gratuïtament un tiquet per a la cervesa i el dinar (sempre i quan tinguen al corrent tots el pagaments realitzats).
2.‐ Comparsistes des de 14 fins a 17 anys i majors de 65, el tiquet tindrà un preu de 20 euros. Aquest preu serà un avanç de la quota que ha de pagar aquest any. És a dir, que al comparsista que haja tret l’anomenat tiquet se li descomptarà l’import corresponent quan vaja a liquidar la seua quota.
3.‐ Comparsistes des de 5 fins a 13 anys, el tiquet tindrà un preu de 10 euros. Aquest preu serà un avanç de la quota que ha de pagar aquest any. És a dir, que al comparsista que haja tret l’anomenat tiquet se li descontarà quan vaja a pagar la seua quota.
4.‐ Socis protectors, i convidats que no siguen maser@s, el tiquet tindrà un preu de 20 euros.
5.‐ Socis protectors que vullguen ixir en Sant Jaume, el preu seran 50 € (incloent el dinar), atenent així al punt 12 de la descripció
de quotes.
6.‐ Tot els tiquets, tant els que s’abonen com els que no, es recolliran a les oficines de la comparsa els dies abans de Sant Jaume.


Actes del dia de Sant Jaume

09:00h. Diana des de la plaça Major. Des d’ací farem un passa carrer fins la capitania.
10:00h. Esmorzar a la comparsa.
12:00h. Anirem al convent des de la Plaça Major.
12:30h. Miss de comparses.
14:00h. Dinar a la comparsa.
17:00h. Recollida dels capitans “Esquadra El Cavalló” i la Dama d’Honor, Maria Pilar Rico Giner.
17:45h. Concentració de totes les comparses a la plaça Major amb les seues dames d’honor.
18:00h. Eixida de la comitiva per replegar la reina de festes.
18:45h. Ofrena de les banderes a la Mare de Déu de la Soledat en el convent.
19:00h. Desfilada oficial. Després, Ballada de Banderes a la plaça Major i berenar a la Comparsa.
23:00h. Revetlla fins a la matinada com en les dies de festes, al finalitzar tendrem piscolabis per a recuperar forces

Recordatoris per a festes

 
Amb la quota pagada, recordem a tots els comparsistes que s’inclou:


• 1 quilo de pólvora per disparador (sempre major de 18 anys), recordant que els propietaris d’armes d’avantcàrrega han de tenir al seu abast la guia de procedència de l’arma.
 

També és important que ens comuniqueu ja mateix si la vostra esquadra no arriba al mínim de 8 components per desfilar als actes oficials. Intentarem buscar una solució alternativa si es dóna el cas.

Atentament, La Directiva.

0 Responses so far.

Publicar un comentario

VISITES